ردیف نام اتحادیه تعداد اعضا شهر
1اتحادیه 120تهران
2اتحادیه 221تبریز
3اتحادیه 322کردستان
4اتحادیه 423تهران
5اتحادیه 524تبریز
6اتحادیه 625کردستان
7اتحادیه 726تهران
8اتحادیه 827تبریز
9اتحادیه 928کردستان
10اتحادیه 1029تهران
11اتحادیه 1130تبریز
12اتحادیه 1231کردستان
13اتحادیه 1332تهران
14اتحادیه 1433تبریز
15اتحادیه 1534کردستان
16اتحادیه 1635تهران
17اتحادیه 1736تبریز
18اتحادیه 1837کردستان
19اتحادیه 1938تهران
20اتحادیه 2039تبریز
21اتحادیه 2140کردستان
22اتحادیه 2241تهران
23اتحادیه 2342تبریز
24اتحادیه 2443کردستان
25اتحادیه 2544تهران
26اتحادیه 2645تبریز
27اتحادیه 2746کردستان
28اتحادیه 2847تهران
29اتحادیه 2948تبریز
30اتحادیه 3049کردستان
31اتحادیه 3150تهران
32اتحادیه 3251تبریز
33اتحادیه 3352کردستان
34اتحادیه 3453تهران
35اتحادیه 3554تبریز
36اتحادیه 3655کردستان
37اتحادیه 3756تهران
38اتحادیه 3857تبریز

برای دسترسی به شماره های هر یک از اتحادیه ها می توانید با شماره تماس ……………….. تماس حاصل فرمایید.