تابلو فرش ( خانه سنتی )

5

محل بافت : تبریز چله : نخ کد :3768
  طرح و نقشه :خانه سنتی نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( سه دختر )

4

محل بافت : تبریز چله : نخ کد : 3752
  طرح و نقشه : سه خواهر نوع : تابلو

 

تابلو فرش ( دختر قاجار )

3

محل بافت : تبریز چله : نخ کد: 3852
  طرح و نقشه: دختر قاجار نوع : تابلو

تابلو فرش ( دختر )

10

 

محل بافت : تبریز چله : نخ کد :3853 0
طرح و نقشه: دختر نوع : تابلو

تابلو فرش گربه و لانه پرنده

2

محل بافت : تبریز

چله : نخ کد :3770
طرح و نقشه: گربه و لانه پرنده

نوع : تابلو