جهت ثبت نام وام قالیبافی  لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید :