مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف ایران

IMG14545239

وزارت تعاون عنایت بیشتری به تعاونگران داشته باشد/ تعاونگران به شدت با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاقین مخالفند.به گزارش تعاون، به گزارش تعاون، بهرامی با اشاره به اینکه تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف همان پروژه مغفول مانده اتاق اقتصاد ایران است، گفت: تعاونگران به شدت با این طرح مخالف هستند و هرگونه اقدامی در این مسیر به مفهوم خیانت به بخش تعاون است.

عبدالله بهرامی در گفت و گو با پایگاه خبری تعاون ضمن انتقاد از عملکرد دولت در اجرایی کردن قانون اصل 44، اظهار داشت: علی رغم گذشت چند سال از تصویب اصل 44قانون اساسی متأسفانه دولت در اجرایی کردن این قانون و پایبندی به مفاد آن در صیانت از حقوق مردم علی الخصوص تعاونگران کوتاهی می کند و عملکرد مطلوبی نداشته است.

وی ادامه داد: در پایش عملکرد دولت به صراحت می توان ادعا کرد که تاکنون اکثر پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی از طریق سازمان خصوصی سازی به شرکت های فعال در بخش خصوصی و شبه دولتی (خصولتی) واگذار شده و ظرفیت ها، انتظارات و توانمندیهای فعالان در بخش تعاون که متقاضی مشارکت در تصدی بر این پروژه ها بودند نادیده گرفته شده است.

وی افزود: به دلیل عدم اجرای دقیق مفاد قانون اصل 44 در خصوص تقویت و توسعه زیر ساخت های بخش تعاون کشور تمامی  اقدامات صورت گرفته در این مسیر مغفول مانده و دستاورد قابل توجهی حاصل نشده است.

مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف ایران ، گفت:  اتاق تعاون ایران در جایگاه متولی بخش غیردولتی تعاون مسئولیت بررسی و شفاف سازی و پیگیری مقوله بحث واگذاری‌ها را عهده دار بود که اگر در ادای مسئولیت میتوانست عملکرد مثبتی از خود ارائه دهد، قطعاً اتحادیه ها و تعاونی ها با سامان دادن منابع سرمایه ای و مشارکتی در جذب واگذاری ها موفق عمل کنند.

وی تأکید کرد: با توجه به دلایل مطروحه و عقب ماندگی بخش تعاون از فرآیند مشارکت در جذب واگذاری ها و نگاه سطحی مسئولان امر به مقوله تعاون و تعاونی ها به نظر نمی رسد در بخش تعاون بتوانیم در خصوص جذب واگذاری منابع درآمدی دولت حسب قانون اصل 44 موفقیت درخوری حاصل آوریم.

وی در خصوص عملکرد دولت روحانی در قبال تعاون و تعاونگران، گفت: در دولت جدید که حدود دو سال از آن میگذرد گر چه  توأم با تحرکاتی مثبت از سوی وزیر تعاون و معاون وزیر در امور تعاون  بود که از آن جمله به حضور رئیس جمهور، نوبخت سخنگوی دولت در همایش‌ها و نمایشگاه‌های و عرضه اندام بخش تعاون در محافل و مناسبت های رسانه ای و اقتصادی میتوان اشاره کرد اما با تمام این تفاسیر متاسفانه وزارت تعاون ابزارهای مناسب برای اجرای برنامه‌ها و حمایت‌های کیفی از در حوزه تعاون ندارد.

بهرامی تصریح کرد: طی دو دهه‌ اخیر متأسفانه هیچ گونه اقدامی در جهت تقویت زیر ساخت های سرمایه گذاری انجام نگرفته و عملاٌ دست متولیان امر هم برای مشارکت جدی در اهداف توسعه ای کشور بسته است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات تخصیصی در جهت برگزاری دوره های آموزشی، ترویجی و اشاعه فرهنگ تعاون و حمایت از تشکل ها و نهادهای تعاونی باید منفک از دیگر هزینه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار معاونت قرار گیرد، تأکید کرد: تنها در این صورت قادر خواهیم بود برای تحقق برنامه های راهبردی تدوین شده در بخش تعاون، حسب سیاست ها و تمهیدات توسعه ای اقدام جدی در دستورکار قرار داد.

وی ادامه داد: جلب اهتمام و اعتماد مسئولان نظام علی الخصوص متولیان اجرایی و مدیریتی کشور در پذیرش و باور تعاون و حرکت در مسیر ترویج و اشاعه تعاون و ارزش قائل شدن به این رکن اقتصادی کشور به عنوان زنجیره ارتباطی ارکان اقتصاد دولتی و خصوصی هدف جدی و غایی امروز وزارت تعاون است که امیدواریم تیم اجرایی روحانی با علم بر این حقیقت در حمایت از بخش تعاون اقدامات جدی را بر بدنه اجرایی تکلیف و اشاعه دهند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف ایران، خاطرنشان کرد: حقیقت تلخ در این خصوص اینکه، متأسفانه وزارت تعاون دردولت یازدهم نیز به سیاق سایر دولت های قبل نتوانسته کارنامه قابل قبولی ارائه دهد و جز اقدامات گاه و بیگاه تبلیغاتی و مقطعی، هیچگونه حمایت ملموس اجرایی و مادی و حتی معنوی مستمر از تعاونی ها و اتحادیه ها را شاهد نبوده ایم.

وی افزود: برای تعاونگران دردناک است وقتی متوجه می شوند که شرکتی با عنوان “مؤسسه کسب و کار ایمان” متولی برگزاری نمایشگاهی در حوزه تعاون می شود با این الزام بر اینکه حداقل یک سوم سود حاصله را به وزارت تعاون و بخشی را به اتاق تعاون پرداخت کند در حالی انتظار بر حمایت از تشکل های تعاون و تعاونگران در دولت امید و تدبیر هست نه بهره کشی از تعاونگران.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه شرکت متولی نمایشگاه به واسطه همین حمایت های ناصحیح، پس از اتمام نمایشگاه بلافاصله دفتر محل فعالیت خود را تغییر داده و در قبال دلایل عدم مدیریت نمایشگاه، هزینه های سربار نمایشگاهی ناشی از عدم پایبندی به تعهدات در قبال مشارکت کنندگان و مشکلات حادث شده، نه تنها پاسخگوی مشارکت کنندگان در نمایشگاه نیست بلکه پاسخگوی اتاق تعاون ایران نیز نیست.

بهرامی با اشاره به اینکه تعاون در ایران شناخته شده و حائز جایگاه حقوقی و برخوردار از ضوابط و قوانین بسیار شفاف و قوی است، تصریح کرد: این بخش بلحاظ سازوکارها و ابزارهای حمایتی و قانونی بسیارغنی و حائز رتبه و جایگاه عالی در اقتصاد ایران است اما در اجرا بخش تعاون همیشه برای دولت‌ها فقط محترم  شمرده شده و نه عزیز. لذا مورد حمایت هم نیست و اگر هم نیم رمقی باقی مانده به دلیل تعهد اخلاقی و حیثیتی مدیران این بخش است که از آبرو و سرمایه خود را در ایستایی و تداوم فعالیت هزینه کرده اند.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های تعاون ایران، اتاق بازرگانی و اصناف، تأکید کرد: نقل بخش تعاون نقل راحت الحلقومی است که خریدار زیاد دارد چرا که هنوز بکر و غنی است ضمن آنکه مصیبت ها را آنهایی که باید تحمل کرده و بخش در آستانه ورود به عرصه رقابتی اقتصاد و در شرایط فعلی مورد اقبال عموم است.

وی ادامه داد: طی نیم دهه اخیر متولیان اتاق بازرگانی با دو هدف اصلی شامل دخل و تصرف و جذب منابع و ظرفیت های بخش تعاون به نفع اتاق بازرگانی و کارتل های اقتصادی و نیز حذف بخش تعاون از گردونه رقابت در عرصه اقتصاد ملی به دنبال ادغام اتاق تعاون ایران در اتاق بازرگانی بوده و هستند.

مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف ایران، خاطرنشان کرد: بالطبع در برهه ای از زمان که این بحث مطرح شد، هوشیار و درایت و اتفاق نظر اعضای اتاق تعاون ایران این اجازه را به متولیان اتاق بازرگانی ندادند که هر یک به نوبه خود دستیابی به این مهم دغدغه اصلی شان بود، به هدف خود نائل شوند اما اخیراً با تغییر استراتژی و رنگ و لعابی نو ایجاد دبیرخانه مشترکی را مطرح کردند که متأسفانه در غفلت تعاونگران این پروژه بخشی از مسیر خود را طی کرده است که خطر بسیار جدی برای بخش تعاون تلقی می شود.

وی تأکید کرد: ایجاد و راه اندازی دبیرخانه مشترک اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف آن هم در سکوت و خفا و تلاش در ایجاد شعب استانی با سرعت و حدت بالا تحت حمایت مجلس شورای اسلامی و نهادها و سازمان های مرتبط و تأثیرگذار خالی از سوء نیّت و تدبیر نیست.

بهرامی با اشاره به اینکه اتاق تعاون ایران باید وحدت و یکپارچگی اعضای خود را در رسیدن به اهداف متعالی حفظ و از حقوق تعاونگران صیانت نماید، گفت: تشکیل هر گونه نهادهای مردمی همگن با اتاق تعاون ایران اعم از مستقل یا مشترک ولو دبیرخانه باشد یقیناً راهی برای نفوذ ایادی نظام سرمایه داری در بدنه تعاون و منجر به فنا شدن اتاق در گام نخست و مرگ تدریجی بخش تعاون خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تعاونگران همواره طالب هماهنگی و مشورت و اهتمام و همدلی بین اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف بوده و هستند اما به جدّ با هر حرکتی که به تشکیل اتاق یا دبیرخانه مشترک با هر عنوان و نشانی باشد مخالف هستند و در این خصوص سکوت نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: انتظار تعاونگران از هیات رئیسه اتاق تعاون ایران این است که به هیچ وجه نباید وارد یک بازی دو سر باخت شوند که از هم امروز باخت تعاون و تعاونگران به عینه مشهود و قابل تشخیص است.

وی تأکید کرد: مسئولان اتاق تعاون ایران که بنابر اعتماد تعاونگران تکیه بر کرسی مدیریت زده اند به هیچ وجه حق ندارند در رابطه با هر اقدامی منجر به اشتراک منابع و ظرفیت های بخش با دیگر اتاق های اقتصادی کشور مشارکت داشته باشند که عدول از این خط ولو به بهانه استقلال اتاق ها به مفهوم خیانت به تعاونگران و روحیه و باور تعاون است.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>