بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف 1 الی 7 شهریور ماه

poce-

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف 1 الی 7 شهریور ماه ، سالن اختصاصی اتحادیه سراسری فرش دستباف کشور سالن  38 A ساعت بازدید 10 صبح الی 19 عصر

اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف کشور یکی از بزرگترین شبکه های تولیدی و توزیعی انواع قالی ایرانی و تابلو فرش های نفیس سراسر کشور

 

نامه رئیس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت به 31 استان

نامه صنعت و معدن به 31 استان

نامه‌هاي بي‌جواب قالي‌بافان به وزير صنعت

photo_2016-08-09_10-26-21

اين روزها طرح اد‌‌غام‌سازي واحد‌‌هاي صنفي از جمله مباحث د‌‌اغي به شمار مي‌رود‌‌ كه هنوز براي اهالي اصناف مطرح است. از يك سو برخي متوليان صنفي براين باورند‌‌ كه اد‌‌غام واحد‌‌هاي صنفي به نفع نظام توزيع خواهد‌‌ بود‌‌ و عد‌‌ه د‌‌يگري نيز مي‌گويند‌‌ كه اين طرح از سوي مهند‌‌س نعمت‌زاد‌‌ه اقد‌‌امي غيراصولي است. حال، د‌‌ر اين باره متوليان صنف فرش از جمله افراد‌‌ي هستند‌‌ كه د‌‌رباره اد‌‌غام واحد‌‌هاي صنفي د‌‌ل پري د‌‌ارند‌‌. آنها مي‌گويند‌‌: وزير صنعت د‌‌ر ابتد‌‌اي د‌‌وران رياست خود‌‌ قول‌هايي را مبني بر بهبود‌‌ روند‌‌ فعاليت صنعت فرش د‌‌اد‌‌ه و اما امروز خلاف وعد‌‌ه‌هايش عمل كرد‌‌ه است. د‌‌راين راستا؛ فروغ اسماعيلي كارشناس فرش از پيش خور شد‌‌ن 10 ميليارد‌‌ تومان براي احياي صنعت فرش توسط يكي از تعاوني‌هاي فرش روستايي خبر د‌‌اد‌‌. د‌‌ر اد‌‌امه ماحصل گفت‌وگوي ما را د‌‌رباره پشت پرد‌‌ه فساد‌‌هاي يكي از تعاوني‌ها مي‌خوانيد‌‌: ادامه مطلب …

روزنه‌ها برای پوشش بیمه‌ای بافندگان واقعی فرش باز شده است

ImageHandler

رئیس اتحادیه انجمن تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف استان اردبیل گفت: روزنه‌ها برای پوشش بیمه‌ای بافندگان واقعی فرش باز شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مالک اژدر حسنی در نشست تخصصی فرش در نمایشگاه فرش دستباف اردبیل اظهار کرد: از دو سال پیش شناسایی و پوشش بیمه‌ای بافندگان فرش متوقف شده و اعتبار لازم در این زمینه به همراه یارانه‌ها داده نمی‌شود و از این جهت بافندگان فرش در پوشش بیمه‌ای خود با مشکلاتی روبه‌رو هستند. ادامه مطلب …

اقدام غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه قالیبافان – دولت سهم 23 درصدی را کامل پرداخت نمی‌کند

carpetour95042611

معاون سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به قطع بیمه قالیبافان اعلام کرداقدام غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه قالیبافان/ دولت سهم 23 درصدی را کامل پرداخت نمی‌کند

چند روز پیش عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف کشور درباره نحوه همکاری سازمان تأمین اجتماعی درباره بیمه قالیبافان انتقاداتی را مطرح کرده بود مبنی بر اینکه بازرسان این سازمان به بهانه‌های مختلف بیمه این قشر زحتمکش را قطع می‌کند.
ادامه مطلب …