تابلو فرش دستباف جاده جديد ابريشم بافته شده توسط هنرمندان ایران طلایه دار راه ابریشم جدید

تابلو فرش بی نظیر جاده جديد ابريشم با ۲۲ میلیون گره، ۱۸۶ رنگ و ابعاد ۱۲ در ۳٫۷۰ به مدت ۹ ماه توسط خانواده هنرمند صفدرزاده حقیقی و بافندگان اصفهان بافته شد و در موزه راه ابریشم هانچونگ نصب شد.