نقش زنان قالیباف در تعاونی های فرش دستباف

عبداله بهرامی مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف کشور در مورد نقش زنان قالیباف در تعاونی های فرش دستباف کشور :

حدود 75 درصد فرش دستباف ، تابلو فرش ، گلیم و گبه در کشور توسط بانوان هنرمند قالیباف تولید میگردد که یکی از مهمترین و ارزش آفرین ترین تولیدات غیرنفتی کشور است و  با کمترین سرمایه گذاری بیش از 70% درصد ارزش افزوده ایجادمی نماید ، فرش دستباف یک مزیت ارزشمند برای اقتصاد کشور است که اگر بدرستی  مورد حمایت قرار گیرد می تواند در صدور و تثبیت فرهنگ و هنر ایرانی در دیپلماسی جهانی نقش ارزنده ای ایفا نموده و برای اقتصاد کشور نیز به خصوص در بحث اشتغال بانوان در هر مقطع سنی یک شغل شرافتمند و از همه مهمتر با امنیت اجتماعی بالا می باشد .

دولت مردان باید سعی کنند بهر نحو ممکنه زمینه های حفظ و استمرار تولید فرش دستباف و صنایع دستی را مهیا نماید ، اجرا و تداوم چتر حمایتی برای بهره مندی قالیبافی  از بیمه تامین اجتماعی از اولویتهایی است که بسیار مورد نیاز جامعه قالیبافان کشور است ، بیمه قالی بافی علاوه بر بهره مندی از مزایا درمانی و خدماتی برای قالیبافان از لحاظ جایگاه اجتماعی بسیار ارزشمند است و در صورتی که این حداقل ها مورد نیاز قطع گردد می تواند یک عامل فرسایشی برای نیروی انسانی شاغل در این حرفه باشد که امنیت اجتماعی این هنرمندان شرافتمند را به مخاطره می اندازد لذا ضروری است بهره مندی قالیبافان کشور از قانون بیمه تامین اجتماعی از اولویت های برنامه های حمایتی دولت محترم تدبیر و امید باشد .                               

                          

افزایش صادرات فرش ایرانی

برپایی نمایشگاه فرش دستبافت ایرانی

خانه هنرمندان یزد

نقش زنان قالیباف در تعاونی های فرش دستباف

 

 

bahramiحدود 75 درصد فرش دستباف ، تابلو فرش ، گلیم و گبه در کشور توسط بانوان هنرمند قالیباف تولید میگردد که یکی از مهمترین و ارزش آفرین ترین تولیدات غیرنفتی کشور است و  با کمترین سرمایه گذاری بیش از 70% درصد ارزش افزوده ایجادمی نماید ، فرش دستباف یک مزیت ارزشمند برای اقتصاد کشور است که اگر بدرستی  مورد حمایت قرار گیرد می تواند در صدور و تثبیت فرهنگ و هنر ایرانی در دیپلماسی جهانی نقش ارزنده ای ایفا نموده و برای اقتصاد کشور نیز به خصوص در بحث اشتغال بانوان در هر مقطع سنی یک شغل شرافتمند و از همه مهمتر با امنیت اجتماعی بالا می باشد .                                                              دولت مردان باید سعی کنند بهر نحو ممکنه زمینه های حفظ و استمرار تولید فرش دستباف و صنایع دستی را مهیا نماید ، اجرا و تداوم چتر حمایتی برای بهره مندی قالیبافی  از بیمه تامین اجتماعی از اولویتهایی است که بسیار مورد نیاز جامعه قالیبافان کشور است ، بیمه قالی بافی علاوه بر بهره مندی از مزایا درمانی و خدماتی برای قالیبافان از لحاظ جایگاه اجتماعی بسیار ارزشمند است و در صورتی که این حداقل ها مورد نیاز قطع گردد می تواند یک عامل فرسایشی برای نیروی انسانی شاغل در این حرفه باشد که امنیت اجتماعی این هنرمندان شرافتمند را به مخاطره می اندازد لذا ضروری است بهره مندی قالیبافان کشور از قانون بیمه تامین اجتماعی از اولویت های برنامه های حمایتی دولت محترم تدبیر و امید باشد .

 

 

 

مستند فرش بیجار

کاری از صدا و سیمای مرکز کردستان

مستند فرش

این فیلم مستند در خصوص حسن خان شاهرخی اعجوبه طراحی و نقاشی قالی در کرمان از نوابغ طراحی فرش ایران می باشد وی به علاوه از منجمین سنتی بزرگ دوران خود بوده است این مستند پژوهش محور توسط دکتر مجید فدائی ساخته شده است

 

مستند فرش

این مستند، مستند فرش از علامه حلی یک تهران می باشد.

آموزش طراحی فرش دستباف

مجموعه آموزش های طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی انجمن فرش دستباف

آموزش طراحی فرش دستباف

مجموعه آموزش های طراحی فرش دستباف توسط آقای سعید رحیمی انجمن فرش دستباف