گشایش نمایشگاه فرش دستبافت

یکه تازی فرش دستباف ایرانی در بازارهای بین المللی

پیک آشنا (آذربایجان شرقی – گلیم بافی)

فرش تبریز

بازار بزرگ تبریز، بازار فرش دستباف و …

برپایی نمایشگاه فرش دستبافت ایرانی

گزارشی درباره بافت انواع فرش در آذربایجان غربی

فرش بافی در فارس

قسمت دوم برنامه تلویزیونی تاروپود

افتتاحیه برنامه تلویزیونی تاروپود