بافت فرش تبریز

قالی بافی یکی از هنرهای اصیل ایران ایست که از زمان های قدیم تا به الان با فرهنگ و مردم ایران زمین همراه بوده است.
قالی بافی از کنار هم قرار گرفتن گره ها تشکیل می شود که به اصطلاح به تعداد گره های کنار هم یک رج گفته می شود و بعد از آن عمل پود کشی انجام می شود که پود به سلسله نخ هایی گفته می شود که بعد از بافته شدن یک رج کامل از لای چله ها عبور داده می شود و با کوبیدن دفه محکم شده و تکرار آن در طول بافت باعث حفظ و نگهداری گره ها می شود.
پود با کوبیده شدن استحکام و پایداری گره ها را زیاد کرده و به عمر مفید قالی می افزاید.

 آموزش نحوه بافت شیریکی پیچ

فرش خوب تولیدکننده خوب – آشنایی با تاجران و تولیدکنندگان

قالی بافی یکی از هنرهای اصیل ایران ایست که از زمان های قدیم تا به الان با فرهنگ و مردم ایران زمین همراه بوده است.
شبکه توسعه کمی و کیفی دست بافته های داری و دستگاهی ، با هدف بهبود و تعالی هنر صنعت فرش و سایر دست بافته ها، تولید فیلم های آموزشی و مستندی را در دستور کار خود قرار داده است. با ما همراه باشید تا با تعدادی از تولیدکنندگان و تاجران برجسته فرش در استان خراسان رضوی آشنا شویم.

فرش خوب طراح خوب- آشنایی با هنر طراحی و نقاشی فرش

قالی بافی شبکه توسعه کمی و کیفی دست بافته های داری و دستگاهی ، با هدف بهبود و تعالی هنر صنعت فرش و سایر دست بافته ها، تولید فیلم های آموزشی و مستندی را در دستور کار خود قرار داده است. با ما همراه باشید تا با تعدادی از طراحان برجسته فرش در استان خراسان رضوی آشنا شویم.

.

آموزش پرداخت برجسته فرش

قالی بافی شبکه توسعه کمی و کیفی دست بافته های داری و دستگاهی ، با هدف بهبود و تعالی هنر صنعت فرش و سایر دست بافته ها، تولید فیلم های آموزشی و مستندی را در دستور کار خود قرار داده است. با ما همراه باشید تا با تعدادی از طراحان برجسته فرش در استان خراسان رضوی آشنا شویم.

.