واگذاری مسکن با تسهیلات وام مسکن

خبر ویژه

تعداد ۱۵۰ واحد مسکونی در منطقه ۲۲ تهران (پشت دریاچه خلیج فارس) به تعاونگران و اولویت قالیبافان با شرایط متری ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان واگذار می گردد.

 

خرید به صورت ۲۰ درصد پیش پرداخت و ۸۰ درصد به صورت اقساط ۳۶ ماهه و تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان وام با مشارکت و اجرای تعاونی مسکن ایثارگران غرب تهران واگذار می گردد.

 

نحوه ثبت نام فقط مسکن:

سایت: www.taavon.co
شماره اینستاگرام: ۰۹۹۲۷۳۹۲۳۵۵
شماره تماس: ۴۴۲۵۲۴۱۴